Εισιτήρια

Δείτε εδώ χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα εισιτήρια
του ΚΤΕΛ Κοζάνης.

Κρατήσεις θέσεων

Οι επιβάτες οφείλουν να εκδώσουν τα εισιτήρια μέσα σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα κράτησης θέσης. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται από τα εκδοτήρια του Κ.Τ.Ε.Λ. Σε αντίθετη περίπτωση η κράτηση ακυρώνεται αυτόματα.

Εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας

Οι επιβάτες με εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας οφείλουν να προβαίνουν σε κράτηση θέσεως εγκαίρως για το δρομολόγιο που επιθυμούν. Η εταιρία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Στα εισιτήρια ανοικτής επιστροφής αναγράφεται η περίοδος ισχύος τους.

Ακυρώσεις-Επιστροφές

Τα Κ.Τ.Ε.Λ. επιστρέφουν το 70% της τιμής του εισιτηρίου σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης της θέσεως σε δρομολόγιο υπεραστικής γραμμής 8 ώρες τουλάχιστον προ της αναχωρήσεως ή το 50% σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης εντός 8 ωρών πριν την ώρα της αναχώρησης.

Τα Κ.Τ.Ε.Λ. δεν υποχρεούνται να επιστρέψουν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό εάν παρέλθει η αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα του ταξιδιού. Ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα τροποποίησης, αντί της προηγούμενης ακύρωσης, όσον αφορά την ημερομηνία του ταξιδιού ή μεταβίβασης σε άλλα πρόσωπα χωρίς καμία επιβάρυνση των προσώπων αυτών (επιβαλλομένης στην περίπτωση μεταβιβάσεως κανονικού εισιτηρίου σε πρόσωπο το οποίο δικαιούται εισιτήριο μειωμένης τιμής ή ελευθέρας διακινήσεως της επιστροφής των αντιστοίχων χρημάτων στον αρχικό κάτοχο του εισιτηρίου). Σε κάθε περίπτωση (ακύρωσης ή μεταβολής του προορισμού ή δρομολογίου ή αλλαγής επιβάτη ή αλλαγής ημερομηνίας) υπάρχει θεώρηση του εισιτηρίου από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΚΤΕΛ και μόνον.

Εκδώστε τώρα εύκολα το ηλεκτρονικό σας εισιτήριο
E TICKET

Τιμοκατάλογοι Εισιτηρίων και Εκπτωτικών Καρτών

Τιμές Εισιτηρίων

Οι τιμές των εισιτηρίων των εταιριών ΚΤΕΛ όλης της Ελλάδας καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού.

ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Έκπτωση

Στα εισιτήρια του ΚΤΕΛ Κοζάνης ισχύουν ειδικές εκπτώσεις με απαραίτητη την επίδειξη των σχετικών εγγράφων που πιστοποιούν τη συμμετοχή στην έκπτωση κατά την έκδοση του εισιτηρίου και σε κάθε έλεγχο από τους υπαλλήλους της εταιρίας. Σε διαφορετική περίπτωση ο επιβάτης πληρώνει τη διαφορά όπως προκύπτει σε χρήματα μέχρι την κάλυψη της τιμής του ολόκληρου εισιτηρίου.

Ταξίδι μετ’ επιστροφής

Παρέχεται ειδική έκπτωση σε εισιτήρια με επιστροφή.

Φοιτητές (50% ή 25%)

Οι φοιτητές Α.Ε.Ι., κάτοχοι ηλεκτρονικών δελτίων ειδικού εισιτηρίου (τώρα Ηλεκτρονική Ακαδημαϊκή Ταυτότητα με την ένδειξη Δελτίο Εισιτηρίου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ.593259/Β3/2012 ΦΕΚ Β2377/2012), καταβάλλουν:

• Το 50% επί της κανονικής τιμής του εισιτηρίου στις οδικές υπεραστικές γραμμές που συνδέουν τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους με την πόλη όπου εδρεύει η σχολή των δικαιούχων φοιτητών και αντίστροφα.
• Στις υπόλοιπες αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες της χώρας στους ανωτέρω φοιτητές χορηγείται έκπτωση 25% επί της κανονικής τιμής του εισιτηρίου.

Απαραίτητη είναι η επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας (πάσο) κατά την έκδοση του εισιτηρίου και κατά τον έλεγχο που θα προκύψει κατά τη διαδρομή.

Πολύτεκνοι (50%)

Σε όλες τις γραμμές παρέχεται έκπτωση στους πολύτεκνους. Απαραίτητη είναι η επίδειξη της κάρτας πολυτέκνων (πάσο) κατά την έκδοση του εισιτηρίου καθώς και κατά τον έλεγχο που θα προκύψει κατά τη διαδρομή.

Α.Μ.Ε.Α. (50%)

Σε όλες τις γραμμές παρέχεται έκπτωση στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Απαραίτητη είναι η επίδειξη της ειδικής κάρτας (πάσο) κατά την έκδοση του εισιτηρίου και κατά τον έλεγχο που θα προκύψει κατά τη διαδρομή.

Στρατιωτικοί

Παρέχεται έκπτωση σε εισιτήρια στρατιωτικών για μετακίνηση με σκοπό την άσκηση των καθηκόντων τους. Απαραίτητη είναι η επίδειξη της στρατιωτικής ταυτότητας κατά την έκδοση του εισιτηρίου και κατά τον έλεγχο που θα προκύψει κατά τη διαδρομή.

Αστυνομικοί

Παρέχεται έκπτωση σε εισιτήρια αστυνομικών για μετακίνηση με σκοπό την άσκηση των καθηκόντων τους. Απαραίτητη είναι η επίδειξη της στρατιωτικής ταυτότητας κατά την έκδοση του εισιτηρίου και κατά τον έλεγχο που θα προκύψει κατά τη διαδρομή.

Γκρουπ επιβατών

Τιμές για τα γκρουπ καθορίζονται ύστερα από ειδικές συμφωνίες με το ΚΤΕΛ Κοζάνης.

Παιδιά

Παιδιά ηλικίας 0 έως 6 ετών ταξιδεύουν δωρεάν.