Νέα

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Δ.Τ. «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.» ΑΦΜ: 999563097...